پروژه های استند محصول و استند کالا

برترین مشتریان مجموعه صنعتى ضلع آخر، در زیر تصاویر نمونه ای از پروژه هاى انجام شده از ایده پردازی، طراحی، تولید و اجرا با تنوع طرح و متریال در پروژه های انجام شده ارایه گردیده است.

طراحی استند دبنهامز
دبنهامز
طراحی و ساخت استند دنت
دنت
طراحی و ساخت استند لورآل
لورآل
طراحی و ساخت استند رانی
رانی
طراحی و ساخت استند رکسونا
رکسونا
طراحی و ساخت استند رونکاتو
رونکاتو
طراحی و ساخت استند سیگنال
سیگنال
طراحی و ساخت استند گارنیر
گارنیر